HP ƒgƒbƒvƒy[ƒW
2012”N‚Μ‹CΫξ•ρ‚Φ

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž “V‹C •——́^•—Œό‚« ‹C‰·
1ŒŽ1“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`‚P‚O‚^–kΌ 6 Ž
1ŒŽ2“ϊ …—j“ϊ AM 6:00 °‚κ ‚P‚O`‚^–kΌ 10 Ž
1ŒŽ3“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚V`‚^–kΌ 9 Ž
1ŒŽ4“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 7:00 °‚κ ‚T`‚^–k“Œ 3 Ž
1ŒŽ5“ϊ “y—j“ϊ AM 7:15 “ά‚θ ‚T`‚^–k 4 Ž
1ŒŽ6“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:25 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 3 Ž
1ŒŽ7“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:05 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 2 Ž
1ŒŽ8“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:15 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 6 Ž
1ŒŽ9“ϊ …—j“ϊ AM 6:35 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 8 Ž
1ŒŽ10“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:20 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 6 Ž
1ŒŽ11“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 4 Ž
1ŒŽ12“ϊ “y—j“ϊ AM 4:55 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 6 Ž
1ŒŽ13“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:15 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 4 Ž
1ŒŽ14“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 5:20 ‰J ‚V`‚^–k 6 Ž
1ŒŽ15“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 5:20 °‚κ ‚T`‚^–k 2 Ž
1ŒŽ16“ϊ …—j“ϊ AM 5:45 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 5 Ž
1ŒŽ17“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:35 °‚κ ‚T`‚^–k“Œ 6 Ž
1ŒŽ18“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 5:20 °‚κ ‚T`‚^–k“Œ 3 Ž
1ŒŽ19“ϊ “y—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 4 Ž
1ŒŽ20“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 7:00 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 5 Ž
1ŒŽ21“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 7:20 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 5 Ž
1ŒŽ22“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 5:45 ‰J ‚T`‚^–k 7 Ž
1ŒŽ23“ϊ …—j“ϊ AM 6:15 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 5 Ž
1ŒŽ24“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:15 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 3 Ž
1ŒŽ25“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 5:25 °‚κ ‚T`‚^–kΌ 6 Ž
1ŒŽ26“ϊ “y—j“ϊ AM 5:15 °‚κ ‚T`‚^–kΌ 3 Ž
1ŒŽ27“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 5:45 °‚κ ‚T`‚^–kΌ 1 Ž
1ŒŽ28“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 5:30 “ά‚θ ‚R`‚^“Œ 4 Ž
1ŒŽ29“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 5:15 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 5 Ž
1ŒŽ30“ϊ …—j“ϊ AM 7:00 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 6 Ž
1ŒŽ31“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:50 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 3 Ž


“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž “V‹C •——́^•—Œό‚« ‹C‰·
2ŒŽ1“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:05 °‚κ‚Μ‚Ώ“ά‚θ ‚P`‚T‚^“쐼 5 Ž
2ŒŽ2“ϊ “y—j“ϊ AM 7:00 ‰J ‚T`‚^“쐼 14 Ž
2ŒŽ3“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:10 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 8 Ž
2ŒŽ4“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚T`‚^“쐼 12 Ž
2ŒŽ5“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 5:20 “ά‚θ ‚T`‚^–kΌ 6 Ž
2ŒŽ6“ϊ …—j“ϊ AM 7:10 ‰J ‚T`‚^–k 6 Ž
2ŒŽ7“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚P‚O`‚^“쐼 5 Ž
2ŒŽ8“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:20 °‚κ ‚T`‚^–k“Œ 7 Ž
2ŒŽ9“ϊ “y—j“ϊ AM 6:20 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 4 Ž
2ŒŽ10“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:10 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 4 Ž
2ŒŽ11“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:10 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 6 Ž
2ŒŽ12“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:35 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 4 Ž
2ŒŽ13“ϊ …—j“ϊ AM 7:00 “ά‚θ ‚T`‚^–k 5 Ž
2ŒŽ14“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 7 Ž
2ŒŽ15“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:25 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 8 Ž
2ŒŽ16“ϊ “y—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚T`‚^–k 5 Ž
2ŒŽ17“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 7:10 °‚κ ‚T`‚^–k 3 Ž
2ŒŽ18“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 7:20 ‰J ‚P`‚V‚^“쐼 10 Ž
2ŒŽ19“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:15 ‰J ‚P`‚T‚^–k 8 Ž
2ŒŽ20“ϊ …—j“ϊ AM 7:30 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 4 Ž
2ŒŽ21“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:15 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 3 Ž
2ŒŽ22“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:30 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 3 Ž
2ŒŽ23“ϊ “y—j“ϊ AM 6:20 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 6 Ž
2ŒŽ24“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 7:10 °‚κ ‚T`‚^“쐼 9 Ž
2ŒŽ25“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:10 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 2 Ž
2ŒŽ26“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:50 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 3 Ž
2ŒŽ27“ϊ …—j“ϊ AM 6:45 ‰J ‚P`‚T‚^“Œ 7 Ž
2ŒŽ28“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 5:45 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 8 Ž


“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž “V‹C •——́^•—Œό‚« ‹C‰·
3ŒŽ1“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:50 “ά‚θ ‚P‚T`‚^“쐼 14 Ž
3ŒŽ2“ϊ “y—j“ϊ AM 6:35 °‚κ ‚T`‚^–k 8 Ž
3ŒŽ3“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 7:20 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 8 Ž
3ŒŽ4“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:50 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 6 Ž
3ŒŽ5“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:20 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 6 Ž
3ŒŽ6“ϊ …—j“ϊ AM 6:35 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 10 Ž
3ŒŽ7“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:00 °‚κ ‚P‚O`‚^“쐼 10 Ž
3ŒŽ8“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:40 °‚κ ‚P‚O`‚^“쐼 10 Ž
3ŒŽ9“ϊ “y—j“ϊ AM 6:15 °‚κ ‚T`‚^“쐼 15 Ž
3ŒŽ10“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:20 “ά‚θ ‚T`‚^–kΌ 17 Ž
3ŒŽ11“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚R`‚^–k 6 Ž
3ŒŽ12“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“쐼 10 Ž
3ŒŽ13“ϊ …—j“ϊ AM 6:55 °‚κ ‚T`‚^“쐼 15 Ž
3ŒŽ14“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:25 ‰J ‚P`‚T‚^–k 7 Ž
3ŒŽ15“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:20 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 6 Ž
3ŒŽ16“ϊ “y—j“ϊ AM 6:35 °‚κ ‚P`‚P‚O‚^“μ 10 Ž
3ŒŽ17“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 7:10 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 10 Ž
3ŒŽ18“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:50 “ά‚θ ‚T`‚^“μ 18 Ž
3ŒŽ19“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:10 °‚κ ‚T`‚^“μ 17 Ž
3ŒŽ20“ϊ …—j“ϊ AM 7:10 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 15 Ž
3ŒŽ21“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:40 °‚κ ‚T`‚^–k 9 Ž
3ŒŽ22“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 9 Ž
3ŒŽ23“ϊ “y—j“ϊ AM 7:05 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 15 Ž
3ŒŽ24“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:10 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 11 Ž
3ŒŽ25“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 5:50 ‰J ‚P`‚T‚^–k 11 Ž
3ŒŽ26“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:40 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 8 Ž
3ŒŽ27“ϊ …—j“ϊ AM 6:50 ‰J ‚P`‚T‚^“Œ 8 Ž
3ŒŽ28“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:10 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 12 Ž
3ŒŽ29“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:00 “ά‚θ ‚T`‚^“μ 16 Ž
3ŒŽ30“ϊ “y—j“ϊ AM 6:50 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 12 Ž
3ŒŽ31“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 9 Ž


“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž “V‹C •——́^•—Œό‚« ‹C‰·
4ŒŽ1“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:05 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 9 Ž
4ŒŽ2“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:35 ‰J ‚T`‚^“쐼 14 Ž
4ŒŽ3“ϊ …—j“ϊ AM 7:00 ‰J ‚T`‚^–kΌ 16 Ž
4ŒŽ4“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:40 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 15 Ž
4ŒŽ5“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 16 Ž
4ŒŽ6“ϊ “y—j“ϊ AM 7:20 “ά‚θ ‚T`‚^“μ 20 Ž
4ŒŽ7“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 5:30 “ά‚θ ‚T`‚^“μ 19 Ž
4ŒŽ8“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 13 Ž
4ŒŽ9“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 7:00 °‚κ ‚T`‚^“μ 17 Ž
4ŒŽ10“ϊ …—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚R`‚^“μ 17 Ž
4ŒŽ11“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:50 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“Œ 9 Ž
4ŒŽ12“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:30 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 8 Ž
4ŒŽ13“ϊ “y—j“ϊ AM 6:25 °‚κ ‚P`‚T‚^–k 9 Ž
4ŒŽ14“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:45 °‚κ ‚R`‚^Ό 16 Ž
4ŒŽ15“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:35 °‚κ ‚T`‚^“쐼 18 Ž
4ŒŽ16“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:30 °‚κ ‚P`‚T‚^“Œ 12 Ž
4ŒŽ17“ϊ …—j“ϊ AM 7:00 “ά‚θ ‚T`‚^“쐼 21 Ž
4ŒŽ18“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:30 “ά‚θ ‚T`‚^“쐼 19 Ž
4ŒŽ19“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:30 “ά‚θ ‚R`‚^–k 16 Ž
4ŒŽ20“ϊ “y—j“ϊ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k 11 Ž
4ŒŽ21“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:20 ‰J ‚R`‚^–k 8 Ž
4ŒŽ22“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 6:25 “ά‚θ ‚P`‚T‚^–k“Œ 9 Ž
4ŒŽ23“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:10 °‚κ ‚P`‚^“Œ 9 Ž
4ŒŽ24“ϊ …—j“ϊ AM 6:45 “ά‚θ ‚R`‚^“쐼 18 Ž
4ŒŽ25“ϊ –Ψ—j“ϊ AM 6:30 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 17 Ž
4ŒŽ26“ϊ ‹ΰ—j“ϊ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`‚T‚^“쐼 19 Ž
4ŒŽ27“ϊ “y—j“ϊ AM 7:40 °‚κ ‚P`‚T‚^“쐼 23 Ž
4ŒŽ28“ϊ “ϊ—j“ϊ AM 6:55 °‚κ ‚P`‚T‚^–k“Œ 18 Ž
4ŒŽ29“ϊ ŒŽ—j“ϊ AM 7:30 °‚κ ‚P`‚T‚^“μ 22 Ž
4ŒŽ30“ϊ ‰Ξ—j“ϊ AM 6:25 “ά‚θ ‚T`‚^“μ 19 Ž


“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
5ŒŽ1“ϊ … AM 6:30 ‰J 1`5 –k“Œ 13
5ŒŽ2“ϊ –Ψ AM 6:35 °‚κ 1`5 –k“Œ 10
5ŒŽ3“ϊ ‹ΰ AM 8:00 °‚κ 3` “쐼 10
5ŒŽ4“ϊ “y AM 7:50 °‚κ 3` “μ 11
5ŒŽ5“ϊ “ϊ AM 7:30 °‚κ 1`5 “μ 12
5ŒŽ6“ϊ ŒŽ AM 7:40 °‚κ 5` “μ 26
5ŒŽ7“ϊ ‰Ξ AM 8:50 °‚κ 5` “Œ 20
5ŒŽ8“ϊ … AM 7:05 °‚κ 1`5 “Œ 18
5ŒŽ9“ϊ –Ψ AM 7:20 °‚κ 1`5 “μ 26
5ŒŽ10“ϊ ‹ΰ AM 7:50 °‚κ 1`5 “μ 28
5ŒŽ11“ϊ “y AM 7:05 ‰J 3` “쐼 20
5ŒŽ12“ϊ “ϊ AM 7:15 ‚­‚ΰ‚θ 1`5 “Œ 20
5ŒŽ13“ϊ ŒŽ AM 6:50 °‚κ 1`5 –k 17
5ŒŽ14“ϊ ‰Ξ AM 6:25 °‚κ 1`5 “μ 20
5ŒŽ15“ϊ … AM 7:00 “ά‚θ 0`3 “μ 23
5ŒŽ16“ϊ –Ψ AM 7:25 “ά‚θ 0`3 “μ 23
5ŒŽ17“ϊ ‹ΰ AM 7:15 °‚κ 1`5 “Œ 21
5ŒŽ18“ϊ “y AM 6:25 °‚κ 3` “쐼 18
5ŒŽ19“ϊ “ϊ AM 7:30 “ά‚θ 1`5 “쐼 24
5ŒŽ20“ϊ ŒŽ AM 6:55 ‰J 1`5 –k 19
5ŒŽ21“ϊ ‰Ξ AM 7:40 “ά‚θ 0` “μ 21
5ŒŽ22“ϊ … AM 7:30 “ά‚θ 1`5 “μ 23
5ŒŽ23“ϊ –Ψ AM 6:40 “ά‚θ ‚O`3 –k 24
5ŒŽ24“ϊ ‹ΰ AM 7:10 °‚κ ‚O`5 Ό 31
5ŒŽ25“ϊ “y AM 5:45 “ά‚θ 1`5 “Œ 18
5ŒŽ26“ϊ “ϊ AM 9:00 “ά‚θ 1`5 Ό 24
5ŒŽ27“ϊ ŒŽ AM 6:50 °‚κ 0`5 “μ 23
5ŒŽ28“ϊ ‰Ξ AM 6:15 “ά‚θ 1`5 “μ 21
5ŒŽ29“ϊ … AM 7:10 “ά‚θ 1`5 Ό 22
5ŒŽ30“ϊ –Ψ AM 7:00 “ά‚θ 3` Ό 20
5ŒŽ31“ϊ ‹ΰ AM 7:10 “ά‚θ 1`5 “Œ 20

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
6ŒŽ1“ϊ “y AM 7:20 °‚κ 1`5 “Œ 32
6ŒŽ2“ϊ “ϊ AM 6:30 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 18
6ŒŽ3“ϊ ŒŽ AM 7:00 “ά‚θ 1`5 –k 17
6ŒŽ4“ϊ ‰Ξ AM 7:15 °‚κ 0`5 “μ 24
6ŒŽ5“ϊ … AM 7:05 °‚κ 1`5 “μ 23
6ŒŽ6“ϊ –Ψ AM 7:05 “ά‚θ 0`5 “μ 23
6ŒŽ7“ϊ ‹ΰ AM 7:30 “ά‚θ 1`5 –k 19
6ŒŽ8“ϊ “y AM 7:00 “ά‚θ 1`5 –k 21
6ŒŽ9“ϊ “ϊ AM 8:10 °‚κ 1`5 “μ 26
6ŒŽ10“ϊ ŒŽ AM 8:10 “ά‚θ 1`5 “μ 23
6ŒŽ11“ϊ ‰Ξ AM 7:20 “ά‚θ 1`5 “Œ 23
6ŒŽ12“ϊ … AM 6:05 ‰J 1`5 “Œ 20
6ŒŽ13“ϊ –Ψ AM 6:00 ‰J 1`5 –k 20
6ŒŽ14“ϊ ‹ΰ AM 6:30 “ά‚θ 1`5 –k 21
6ŒŽ15“ϊ “y AM 7:10 “ά‚θ 0`5 “Œ 24
6ŒŽ16“ϊ “ϊ AM 6:50 ‰J 1`5 –k 22
6ŒŽ17“ϊ ŒŽ AM 6:35 “ά‚θ 1`5 –k 22
6ŒŽ18“ϊ ‰Ξ AM 6:50 “ά‚θ 1`5 “μ 24
6ŒŽ19“ϊ … AM 5:50 “ά‚θ 1`7 “μ 24
6ŒŽ20“ϊ –Ψ AM 5:35 ‰J 1`5 “μ 20
6ŒŽ21“ϊ ‹ΰ AM 5:40 “ά‚θ 1`5 “μ 20
6ŒŽ22“ϊ “y AM 5:40 “ά‚θ 0`5 “μ 19
6ŒŽ23“ϊ “ϊ AM 7:00 “ά‚θ 0`5 “μ 23
6ŒŽ24“ϊ ŒŽ AM 7:00 ‰J 0`5 “쐼 22
6ŒŽ25“ϊ ‰Ξ AM 8:00 “ά‚θ 0`5 “Œ 27
6ŒŽ26“ϊ … AM 6:40 ‰J 0`5 “Œ 22
6ŒŽ27“ϊ –Ψ AM 6:40 “ά‚θ 1`6 –k 18
6ŒŽ28“ϊ ‹ΰ AM 6:30 “ά‚θ 1`5 –k 19
6ŒŽ29“ϊ “y AM 6:55 “ά‚θ 0`5 –k 24
6ŒŽ30“ϊ “ϊ AM 6:50 °‚κ 0`5 –k 27

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
7ŒŽ1“ϊ ŒŽ AM 6:15 “ά‚θ 0`5 –k 23
7ŒŽ2“ϊ ‰Ξ AM 7:02 °‚κ 0`5 “쐼 28
7ŒŽ3“ϊ … AM 6:55 “ά‚θ 1`7 “쐼 24
7ŒŽ4“ϊ –Ψ AM 7:00 ‰J 1`7 “쐼 23
7ŒŽ5“ϊ ‹ΰ AM 6:20 “ά‚θ 1`7 “쐼 25
7ŒŽ6“ϊ “y AM 6:45 “ά‚θ 1`7 “쐼 25
7ŒŽ7“ϊ “ϊ AM 6:25 “ά‚θ 1`5 “쐼 25
7ŒŽ8“ϊ ŒŽ AM 7:20 °‚κ 0`5 “쐼 33
7ŒŽ9“ϊ ‰Ξ AM 7:05 “ά‚θ 0`5 “μ 28
7ŒŽ10“ϊ … AM 7:40 °‚κ 0`5 “μ 34
7ŒŽ11“ϊ –Ψ AM 6:50 “ά‚θ 1`5 “μ 28
7ŒŽ12“ϊ ‹ΰ AM 6:40 °‚κ 0`5 “μ 28
7ŒŽ13“ϊ “y AM 7:00 °‚κ 0`5 “μ 34
7ŒŽ14“ϊ “ϊ AM 7:45 “ά‚θ 0`5 “μ
7ŒŽ15“ϊ ŒŽ AM 7:45 °‚κ 0`5 “쐼 32
7ŒŽ16“ϊ ‰Ξ AM 7:00 “ά‚θ 0`5 –k“Œ 29
7ŒŽ17“ϊ … AM 6:55 “ά‚θ 0`5 “Œ 23
7ŒŽ18“ϊ –Ψ AM 7:20 “ά‚θ 1`5 –kΌ 24
7ŒŽ19“ϊ ‹ΰ AM 6:50 “ά‚θ 1`5 “Œ 25
7ŒŽ20“ϊ “y AM 7:20 °‚κ 1`5 “Œ 31
7ŒŽ21“ϊ “ϊ AM 7:10 “ά‚θ 0`5 –k 23
7ŒŽ22“ϊ ŒŽ AM 6:40 “ά‚θ 0`5 –k 23
7ŒŽ23“ϊ ‰Ξ AM 6:50 “ά‚θ 0`5 “μ 29
7ŒŽ24“ϊ … AM 6:00 “ά‚θ 0`5 “Œ 25
7ŒŽ25“ϊ –Ψ AM 6:30 “ά‚θ 0`5 “Œ 25
7ŒŽ26“ϊ ‹ΰ AM 8:00 “ά‚θ 0`5 “Œ 29
7ŒŽ27“ϊ “y AM 7:05 °‚κ 1`5 Ό 31
7ŒŽ28“ϊ “ϊ AM 7:30 “ά‚θ 0`5 –k 30
7ŒŽ29“ϊ ŒŽ AM 7:10 “ά‚θ 1`5 “쐼 24
7ŒŽ30“ϊ ‰Ξ AM 6:50 “ά‚θ 1`5 –k 33
7ŒŽ31“ϊ … AM 6:45 “ά‚θ 0`5 –k 26

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
8ŒŽ1“ϊ –Ψ AM 7:30 “ά‚θ 0`5 “μ 29
8ŒŽ2“ϊ ‹ΰ AM 4:15 ‰J 0`5 “Œ 24
8ŒŽ3“ϊ “y AM 7:00 “ά‚θ 0`5 “μ 24
8ŒŽ4“ϊ “ϊ AM 7:00 °‚κ 0`5 “μ 39
8ŒŽ5“ϊ ŒŽ AM 7:00 °‚κ 0`5 “μ 37
8ŒŽ6“ϊ ‰Ξ AM 8:00 “ά‚θ 0`5 “μ 38
8ŒŽ7“ϊ … AM 8:00 °‚κ 0`5 “Œ 34
8ŒŽ8“ϊ –Ψ AM 7:00 °‚κ 0`5 “μ 32
8ŒŽ9“ϊ ‹ΰ AM 7:00 °‚κ 0`5 “μ 37
8ŒŽ10“ϊ “y AM 7:45 “ά‚θ 0`5 “μ 36
8ŒŽ11“ϊ “ϊ AM 8:00 “ά‚θ 0`5 “μ 39
8ŒŽ12“ϊ ŒŽ AM 8:25 “ά‚θ 0`5 “μ 37
8ŒŽ13“ϊ ‰Ξ AM 8:00 “ά‚θ 0`5 “μ 34
8ŒŽ14“ϊ … AM 7:25 °‚κ 0`5 “Œ 33
8ŒŽ15“ϊ –Ψ AM 7:25 °‚κ 0`5 “Œ 39
8ŒŽ16“ϊ ‹ΰ AM 7:25 °‚κ 1`5 “μ 38
8ŒŽ17“ϊ “y AM 8:05 °‚κ 1`5 “μ 39
8ŒŽ18“ϊ “ϊ AM 7:50 °‚κ 0`5 “μ 32
8ŒŽ19“ϊ ŒŽ AM 8:00 °‚κ 0`5 “μ 34
8ŒŽ20“ϊ ‰Ξ AM 8:00 °‚κ 1`5 “μ 36
8ŒŽ21“ϊ … AM 7:45 “ά‚θ 1`5 “μ 29
8ŒŽ22“ϊ –Ψ AM 7:00 °‚κ 1`5 “Œ 26
8ŒŽ23“ϊ ‹ΰ AM 7:00 °‚κ 1`5 “μ 26
8ŒŽ24“ϊ “y AM 8:35 °‚κ 1`5 “μ 30
8ŒŽ25“ϊ “ϊ AM 7:45 “ά‚θ 1`5 “μ 25
8ŒŽ26“ϊ ŒŽ AM 9:00 “ά‚θ 0`1 “μ 25
8ŒŽ27“ϊ ‰Ξ AM 7:45 °‚κ 1`5 “Œ 27
8ŒŽ28“ϊ … AM 8:10 °‚κ 1`5 “Œ 28
8ŒŽ29“ϊ –Ψ AM 7:45 °‚κ 0`5 –k 34
8ŒŽ30“ϊ ‹ΰ AM 6:40 °‚κ 1`5 “μ 30
8ŒŽ31“ϊ “y AM 7:55 °‚κ 1`5 “μ 33

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
9ŒŽ1“ϊ “ϊ AM 8:00 °‚κ ‚P`5 “쐼 30
9ŒŽ2“ϊ ŒŽ AM 7:40 °‚κ ‚P`5 “쐼 28
9ŒŽ3“ϊ ‰Ξ AM 7:40 °‚κ ‚P`5 “쐼 29
9ŒŽ4“ϊ … AM 8:00 “ά‚θ ‚P`5 “쐼 27
9ŒŽ5“ϊ –Ψ AM 7:35 ‰J ‚P`5 “쐼 25
9ŒŽ6“ϊ ‹ΰ AM 6:45 °‚κ ‚O`5 “쐼 26
9ŒŽ7“ϊ “y AM 7:35 “ά‚θ ‚O`5 “Œ 28
9ŒŽ8“ϊ “ϊ AM 9:00 “ά‚θ ‚O`5 “Œ 26
9ŒŽ9“ϊ ŒŽ AM 8:30 “ά‚θ ‚O`5 “Œ 24
9ŒŽ10“ϊ ‰Ξ AM 7:45 “ά‚θ ‚O`5 –k 21
9ŒŽ11“ϊ … AM 7:50 ‰J ‚O`5 –k“Œ 22
9ŒŽ12“ϊ –Ψ AM 8:00 °‚κ ‚O`5 –k“Œ 25
9ŒŽ13“ϊ ‹ΰ AM 7:10 “ά‚θ ‚O`5 “쐼 24
9ŒŽ14“ϊ “y AM 7:35 “ά‚θ ‚O`5 “Œ 25
9ŒŽ15“ϊ “ϊ AM 7:15 “ά‚θ ‚P`7 “μ 25
9ŒŽ16“ϊ ŒŽ AM 7:30 “ά‚θ 10` “μ 24
9ŒŽ17“ϊ ‰Ξ AM 7:25 °‚κ ‚P`5 –k 21
9ŒŽ18“ϊ … AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 20
9ŒŽ19“ϊ –Ψ AM 7:40 °‚κ ‚P`5 “Œ 20
9ŒŽ20“ϊ ‹ΰ AM 8:15 °‚κ ‚P`5 “Œ 17
9ŒŽ21“ϊ “y AM 8:00 °‚κ ‚P`5 “μ 22
9ŒŽ22“ϊ “ϊ AM 8:30 °‚κ ‚P`5 –k 20
9ŒŽ23“ϊ ŒŽ AM 7:30 “ά‚θ ‚P`5 –k 19
9ŒŽ24“ϊ ‰Ξ AM 8:00 “ά‚θ ‚P`5 –k 18
9ŒŽ25“ϊ … AM 7:00 ‰J ‚P`5 –k“Œ 19
9ŒŽ26“ϊ –Ψ AM 6:45 “ά‚θ ‚P`5 –k“Œ 20
9ŒŽ27“ϊ ‹ΰ AM 6:50 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 17
9ŒŽ28“ϊ “y AM 7:30 °‚κ ‚P`5 “Œ 16
9ŒŽ29“ϊ “ϊ AM 7:40 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 20
9ŒŽ30“ϊ ŒŽ AM 7:00 “ά‚θ ‚P`5 –k“Œ 18

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
10ŒŽ1“ϊ ‰Ξ AM 7:00 ‰J 1`5 –k 20
10ŒŽ2“ϊ … AM 6:55 ‰J 1`5 –k 21
10ŒŽ3“ϊ –Ψ AM 6:40 °‚κ 1`5 “쐼 19
10ŒŽ4“ϊ ‹ΰ AM 7:15 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 18
10ŒŽ5“ϊ “y AM 6:55 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 17
10ŒŽ6“ϊ “ϊ AM 7:25 “ά‚θ 1`5 –k 18
10ŒŽ7“ϊ ŒŽ AM 7:00 “ά‚θ 1`5 –k 17
10ŒŽ8“ϊ ‰Ξ AM 7:20 “ά‚θ 1`5 “μ 20
10ŒŽ9“ϊ … AM 7:15 °‚κ 1`5 “μ 21
10ŒŽ10“ϊ –Ψ AM 7:10 °‚κ 0`5 “μ 25
10ŒŽ11“ϊ ‹ΰ AM 7:00 “ά‚θ 0`5 “μ 23
10ŒŽ12“ϊ “y AM 7:00 °‚κ 1`6 “μ 25
10ŒŽ13“ϊ “ϊ AM 7:50 °‚κ 1`5 –k 17
10ŒŽ14“ϊ ŒŽ AM 8:00 °‚κ 0`5 –k 15
10ŒŽ15“ϊ ‰Ξ AM 8:00 ‰J 1`7 –k“Œ 21
10ŒŽ16“ϊ … AM 8:00 “ά‚θ 20` –k“Œ 24
10ŒŽ17“ϊ –Ψ AM 7:15 °‚κ 1`5 –k“Œ 23
10ŒŽ18“ϊ ‹ΰ AM 7:15 “ά‚θ 1`5 –k 15
10ŒŽ19“ϊ “y AM 6:50 “ά‚θ 1`5 –k 14
10ŒŽ20“ϊ “ϊ AM 7:20 ‰J 1`5 –k 19
10ŒŽ21“ϊ ŒŽ AM 7:00 “ά‚θ 0`5 –k 17
10ŒŽ22“ϊ ‰Ξ AM 7:15 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 16
10ŒŽ23“ϊ … AM 7:00 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 16
10ŒŽ24“ϊ –Ψ AM 6:00 “ά‚θ 1`5 “Œ 16
10ŒŽ25“ϊ ‹ΰ AM 7:40 ‰J 1`5 “Œ 15
10ŒŽ26“ϊ “y AM 7:20 ‰J 7` “Œ 14
10ŒŽ27“ϊ “ϊ AM 6:40 °‚κ 1`5 –k“Œ 14
10ŒŽ28“ϊ ŒŽ AM 7:20 °‚κ 1`5 –k“Œ 13
10ŒŽ29“ϊ ‰Ξ AM 7:10 ‰J 1`5 –k“Œ 15
10ŒŽ30“ϊ … AM 6:50 °‚κ 1`5 –k“Œ 16
10ŒŽ31“ϊ –Ψ AM 7:00 °‚κ 1`5 –k“Œ 13

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
11ŒŽ1“ϊ ‹ΰ AM 7:30 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 15
11ŒŽ2“ϊ “y AM 7:15 “ά‚θ ‚P`5 –k“Œ 16
11ŒŽ3“ϊ “ϊ AM 8:05 “ά‚θ ‚P`5 –k“Œ 15
11ŒŽ4“ϊ ŒŽ AM 7:00 “ά‚θ ‚P`5 “쐼 20
11ŒŽ5“ϊ ‰Ξ AM 7:15 °‚κ ‚P`5 –k 19
11ŒŽ6“ϊ … AM 7:20 “ά‚θŽžX°‚κ 0`5 Ό 20
11ŒŽ7“ϊ –Ψ AM 6:45 ‰J 0`5 Ό 23
11ŒŽ8“ϊ ‹ΰ AM 6:50 °‚κ 0`5 –k 20
11ŒŽ9“ϊ “y AM 7:00 “ά‚θ 0`5 –k 18
11ŒŽ10“ϊ “ϊ AM 8:00 “ά‚θ ‚P`7 “쐼 20
11ŒŽ11“ϊ ŒŽ AM 7:20 °‚κ ‚P`5 –k 13
11ŒŽ12“ϊ ‰Ξ AM 7:10 °‚κ ‚P`5 –k 12
11ŒŽ13“ϊ … AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –k 10
11ŒŽ14“ϊ –Ψ AM 7:30 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 17
11ŒŽ15“ϊ ‹ΰ AM 6:30 “ά‚θ ‚P`5 “Œ 13
11ŒŽ16“ϊ “y AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –k“Œ 13
11ŒŽ17“ϊ “ϊ AM 7:50 °‚κ ‚P`5 “쐼 17
11ŒŽ18“ϊ ŒŽ AM 6:40 “ά‚θ ‚P`5 “쐼 11
11ŒŽ19“ϊ ‰Ξ AM 7:00 °‚κ ‚P`5 “쐼 15
11ŒŽ20“ϊ … AM 7:10 °‚κ ‚P`10 –kΌ 18
11ŒŽ21“ϊ –Ψ AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –kΌ 12
11ŒŽ22“ϊ ‹ΰ AM 6:45 °‚κ 0`5 “쐼 9.6
11ŒŽ23“ϊ “y AM 7:20 °‚κ ‚P`5 –k 16
11ŒŽ24“ϊ “ϊ AM 8:00 °‚κ ‚P`5 –k 21
11ŒŽ25“ϊ ŒŽ AM 6:50 “ά‚θ 10` “쐼 14
11ŒŽ26“ϊ ‰Ξ AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –kΌ 14
11ŒŽ27“ϊ … AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –k 12
11ŒŽ28“ϊ –Ψ AM 7:15 “ά‚θ ‚P`5 “쐼 16
11ŒŽ29“ϊ ‹ΰ AM 7:00 °‚κ 7` –kΌ 9
11ŒŽ30“ϊ “y AM 7:10 °‚κ ‚P`5 “Œ 10

“ϊ•t —j“ϊ ŠΟ‘ͺŽž “V‹C •——Ν/•—Œό‚« ‹C‰·Ž
12ŒŽ1“ϊ “ϊ AM 7:05 °‚κ ‚O`5 –kΌ 9
12ŒŽ2“ϊ ŒŽ AM 6:50 °‚κ 0`1 “Œ 10
12ŒŽ3“ϊ ‰Ξ AM 6:40 °‚κ 0`3 –k 10
12ŒŽ4“ϊ … AM 7:35 °‚κ 0`3 “Œ 12
12ŒŽ5“ϊ –Ψ AM 7:08 °‚κ ‚P`5 “Œ 11
12ŒŽ6“ϊ ‹ΰ AM 6:30 °‚κ ‚T` –kΌ 13
12ŒŽ7“ϊ “y AM 7:00 °‚κ ‚P`5 –k 10
12ŒŽ8“ϊ “ϊ AM 7:30 “ά‚θ ‚P`5 –k“Œ 10
12ŒŽ9“ϊ ŒŽ AM 7:10 “ά‚θ 0`3 “Œ 8
12ŒŽ10“ϊ ‰Ξ AM 6:55 “ά‚θ ‚V` “쐼 17
12ŒŽ11“ϊ … AM 7:15 °‚κ 1`5 “Œ 11
12ŒŽ12“ϊ –Ψ AM 7:10 °‚κ 7` –kΌ 10
12ŒŽ13“ϊ ‹ΰ AM 6:10 °‚κ 7` –kΌ 10
12ŒŽ14“ϊ “y AM 7:20 °‚κ ‚P`5 –kΌ 7
12ŒŽ15“ϊ “ϊ AM 7:00 °‚κ 5` Ό 10
12ŒŽ16“ϊ ŒŽ AM 7:00 °‚κ 1`5 –k“Œ 7
12ŒŽ17“ϊ ‰Ξ AM 7:10 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 10
12ŒŽ18“ϊ … AM 6:50 “ά‚θ 1`5 “Œ 9
12ŒŽ19“ϊ –Ψ AM 7:15 “ά‚θ 1`6 –k 8
12ŒŽ20“ϊ ‹ΰ AM 7:10 “ά‚θ 0`3 –k 10
12ŒŽ21“ϊ “y AM 7:15 °‚κ 5` Ό 9
12ŒŽ22“ϊ “ϊ AM 7:25 °‚κ 1`5 “Œ 9
12ŒŽ23“ϊ ŒŽ AM 8:15 “ά‚θ 0`3 “Œ 9
12ŒŽ24“ϊ ‰Ξ AM 7:10 “ά‚θ 1`5 –k 8
12ŒŽ25“ϊ … AM 7:05 °‚κ 1`5 –k 9
12ŒŽ26“ϊ –Ψ AM 7:00 “ά‚θ 1`5 Ό 12
12ŒŽ27“ϊ ‹ΰ AM 7:15 ‰J 1`5 –k“Œ 9
12ŒŽ28“ϊ “y AM 7:15 “ά‚θ 1`5 –k“Œ 7
12ŒŽ29“ϊ “ϊ AM 7:30 °‚κ 1`5 –k 4
12ŒŽ30“ϊ ŒŽ AM 7:00 °‚κ 1`10 –kΌ 7
12ŒŽ31“ϊ ‰Ξ AM 7:05 °‚κ 1`10 –kΌ 9HOME

’뉀‚Μ‹CΫξ•ρ
2013”N‚Μ‹CΫξ•ρ